Інформація для вступників на освітню програму
"Кіно-, телеоператорство"
Знімальний павільйон студії кіно-, телемистецтва
Міжкафедральна навчальна медіалабораторія Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Телевізійна студія
Режисерська апаратна
Режисерська апаратна
Відеомонтажна
Відеомікшер Panasonic AG-HMX100P
Відеокамера Panasonic AG-AF104ER
Знімальний павільйон лабораторії
Знімальний павільйон лабораторії
Знімальний павільйон лабораторії
Адреса: Україна, м. Київ, 04119,
вул. Юрія Іллєнка, 36/1, кім. 130.
тел.: 481-45-78
Міжкафедральна навчальна медіалабораторія
HitMeter - счетчик посетителей сайта, бесплатная статистика

Высшее образование по специальности кинотелеоператор

Умови творчого конкурсу >>>

Кінооператор напевно найважливіша, звичайно ж, після режисера, професія в кіно і на телебаченні. Вона була першою, і якийсь час залишалася єдиною професією при зародженні кінематографа. І тільки трохи пізніше з'явилася професія кінорежисер.

Оператор кіно і телебачення

Особливості професії

Є відома фраза, що глядач бачить фільм очима кінооператора. Саме від нього залежить як буде виглядати на екрані дія, що відбувається перед кіно-, або телекамерою.
За допомогою композиції, світлового та колірного рішення кадру кінооператор допомагає втілити в аудіовізуальному творі всі задуми сценариста і режисера.
Будь-який актор або ведучий телепрограм знає, що саме від кінооператора залежить, як він виглядатиме на екрані.
Для того, щоб зробити фільм твором мистецтва, кінооператор має два інструменти - камеру і світло.
За допомогою камери кінооператор вибудовує композицію кадру, знаходить найкращі точки зйомки. При цьому камера може бути як статичною, так і динамічною, тобто камера під час зйомки може переміщатися в просторі. Для цього використовуються операторські візки, крани, спеціальні стабілізуючі пристрої - стедіками.
Застосовуючи різну оптику, кінооператор змінює кут зору камери, підсилює або послаблює перспективу, акцентує увагу на головному герої або ж навпаки бере загальний план і показує неосяжні простори. За допомогою світла і тіні кінооператор малює на екрані живописне полотно, він виявляє об'єм і фактуру в кадрі. Він керує загальним колірним колоритом окремих епізодів і фільму в цілому. Режисер вирішує, що показати в черговій сцені, а кінооператор вирішує, як це показати, і вирішує це на практиці.
Професія кінооператора єднає в собі художню і технічну складові фільму. Як творчий працівник він повинен мати художній смак, мати знання з історії мистецтв, фотографії і кінематографа, досконало знати закони композиції, уміти працювати з природнім і штучним освітленням. Як технічний працівник він повинен мати знання в області світлотехніки, електроніки, механіки, хімії, оптики, добре знати такі дисципліни як, фотопроцеси і фотоматеріали, кіно-, телеапаратуру, експонометрію, кольорознавство, інформатику, комбіновані і спеціальні види зйомки та багато іншого.
При підготовці оператора кіно- і телебачення величезну роль відіграє наявність сучасної матеріально-технічної бази. Без професійного знімального обладнання, спеціальних освітлювальних приладів, різної допоміжної операторської техніки, сучасного відеомонтажного обладнання дуже складно якісно підготувати оператора.
В Медіалабораторії Інституту журналістики є декілька студій які мають сучасне знімальне та монтажне обладнання. Отже, майбутні студенти кафедри кіно- і телемистецтва, вивчаючи теорію, зможуть на практиці оволодівати всіма навичками роботи кіно- і телеоператора.

Дисципліни професійного навчального циклу, які викладаються по цій освітній програмі:

 • художня фотографія;
 • техніка відеозйомки і монтажу;
 • операторський практикум;
 • кінотелесвітлотехніка і кольорознавство;
 • експонометрія;
 • кінокомпозиція;
 • основи телебачення і телетехніки;
 • комбіновані зйомки;
 • спеціальні види зйомки;
 • основи кінотелетехніки і оптики;
 • майстерність кінотелеоператора;
 • історія українського кіно;
 • історія світового кіно;
 • тележурналістика;
 • кінотелемонтаж;
 • кіно-, телевиробництво;
 • звукорежисура;
 • музика в кіно і на телебаченні;
 • основи документалістики;
 • історія образотворчого мистецтва;
 • історія костюму і побуту;
 • семінар сучасного фільму;


 • Перспективи професії

  Фахівець, що одержав диплом оператора, підготовлений для творчої та виробничої діяльності в ігровому, документальному, науковому кінематографі, а також зйомки усіх видів продукції телевізійних студій: відеофільмів, рекламних роликів, телевізійних новин, документальних нарисів, художнього телемовлення тощо.

  Вступні випробування

  Особи, які бажають обрати освітню програму "Кіно-, телеоператорство", повинні мати знання з історії та теорії фотографії, кінематографу та телебачення; володіти технікою та технологією фотографії; мати знання з основ образотворчого мистецтва, фізики, в обсязі середньої школи (розділи: електрика, світло, оптика).  Творчий конкурс
  - професійно-орієнтоване випробування вступника, під час якого він має продемонструвати навички на доказ його готовності до опанування обраної освітньої програми за напрямом підготовки кіно-, телемистецтво і здатності виконувати творчі завдання.

  Зверніть увагу!
  Основна сесія творчого конкурсу в 2019 р. для вступу на освітню програму «Кіно-, телеоператорство» проводиться -
  1, 2, 4, 5 липня (обов’язково всі зазначені дні) (1 потік);
  6, 8, 9, 10 липня 2019 р.(обов’язково всі зазначені дні) (2 потік)


  Реєстрація для проходження творчого конкурсу при вступі на освітні програми спеціальності 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» з 01 березня на сторінці: http://www.journ.knu.ua/abit/tk/

  Додаткова сесія творчого конкурсу для вступників, які вступатимуть на навчання тільки за кошти фізичних та/або юридичних осіб проводитиметься в такі дні:
  17 і 18 липня - фотозйомка,
  20 і 22 липня екзамени.


  На додаткову сесію творчого конкурсу не потрібно проходити реєстрацію. До додаткової сесії творчого конкурсу допускаються вступники, які подали заяву на вступ за кошти фізичних та/або юридичних осіб до Інституту журналістики на одну або декілька освітніх програм спеціальності 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво».
  Час початку творчого конкурсу додаткової сесії о 9:00.


  Також для спеціальності "Аудіовізуальне мистецтво та виробництво" другий предмет ЗНО може бути, або історія України, або фізика.  

  Перелік конкурсних предметів,
  творчих конкурсів
  Мінімальна
  кількість
  балів
  Ваговий
  коефіцієнт
  Українська мова та література 120 0.2
  Історія України або фізика 120 0.2
  Творчий конкурс 120 0.5
  Додаток до атестата - 0.1

  УМОВИ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ
  ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ "КІНО-, ТЕЛЕОПЕРАТОРСТВО"

  Вступник, який обрав освітню програму "Кіно-, телеоператорство" до подання документів обов'язково проходить попередні консультації, для чого подає 20-30 власних фоторобот різних жанрів, за якими фахова комісія визначає його професійну придатність до обраної спеціалізації і ступінь підготовленості до вступних випробувань з фаху.
  Роботи які подаються можуть бути чорно-білі і кольорові в кількості 20 - 30 шт. форматом 18х24 см. Фотографії слід подавати в паспарту, підписати зі зворотного боку: назва роботи, прізвище, ім'я, по-батькові, умови зйомки (марка фотоапарата, витримка, діафрагма, чутливість плівки або матриці, схема світла) Фотографії повинні бути зняті у різних жанрах: портрет, натюрморт, інтер'єр, жанрові знімки, репортажні знімки, пейзаж.

  Кіно- і  телероботи на відбірні консультації не подаються.
  Творчий доробок (малюнки, літературні твори, сценарії, відео-, аудіороботи, рекомендації телередакцій, тощо) на творчому конкурсі не розглядаються і не оцінюються.


  Творчий конкурс складається з двох етапів:

  Перший етап - фотозйомка в павільйоні і на натурі та захист виконаних фоторобот.
  Вступник повинен виконати власним цифровим фотоапаратом такі знімки:
 • у павільйоні - гіпсовий бюст (3 знімки з різним характером освітлення);
 • на натурі  - жанрові сюжети, документальний портрет, фоторепортаж (5-6 знімків).


 • Роботи виконані на першому етапі повинні бути роздруковані форматом 13х18 см.
  Перед виконанням робот у студії вступник обов'язково має пройти інструктаж з техніки безпеки роботи з освітлювальними приладами.
  Фотороботи виконані на першому етапі конкурсу і фотороботи які були подані на попередні відбірні консультації підлягають творчому і технічному аналізу.
  Розкриваючи авторський задум того чи іншого знімку, вступник повинен чітко і переконливо обгрунтувати вибір композиції,  прийоми зйомки, його світлове і тональне вирішення.

  Другий етап
  - письмовий екзамен.
  Проводиться по екзаменаційним білетам, які включають питання з фотографії як виду творчості і технології отримання зображення плівковим та електронно-цифровим методом, питання з розділів фізики "Оптика", "Світло", "Електрика" згідно   Додатку 1.

  Оцінювання
  Кожен етап конкурсу оцінюється окремо за 200-бальною шкалою в діапазоні від 101 до 200, а загальна оцінка вираховується як середнє арифметичне від оцінок за перший і другий етапи творчого конкурсу.
  До першого етапу творчого конкурсу абітурієнт допускається за умови подачі на відбірні консультації власних фоторобот, необхідної кількості і якості (творчої і технічної).
  До другого етапу творчого конкурсу абітурієнт допускається за умови успішного проходження першого етапу (мінімум 120 балів).

  Абітурієнт, який отримав менше ніж 120 балів за етап творчого випробування до участі у конкурсі не допускається

  Розрахунок конкурсного бала
  1. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсних балів вступників. Конкурсний бал (КБ) вступника розраховується за формулою:
  КБ = К1×П1 + К2×П2 + К3×П3 + К4×А,
  де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання;
  П3 – оцінка творчого конкурсу;
  А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів.
  К1, К2, К3, К4 - невід’ємні вагові коефіцієнти.

  Таблиця 1. Критерії оцінювання першого етапу конкурсу
  Знімки оцінюються за такими критеріями:

  180-200 балів Повне розуміння поставленого завдання. Різноманітність прийомів фотозйомки. Освітлення і композиція обрані правильно для втілення задуму автора, правильно вибрано експозиційний режим і кольоровий баланс, відсутні технічні помилки.
  150-179 балів    Розуміння поставленого завдання з одним, або двома порушеннями. Освітлення чи композиція обрані не точно для втілення задуму автора, є помилки в експозиційному режимі і кольоровому балансі, є технічні помилки.
  120-149 балів    Невміння розкрити авторський задум представлених знімків. Освітлення чи композиція обрані не вірно для втілення задуму автора, не вірно обрано експозиційний режим і кольоровій баланс, є технічні помилки.
  101-119 бали    Відсутність візуального бачення та фотографічних здібностей. Повне нерозуміння поставленого завдання щодо роботи зі світлом під час зйомки гіпсових моделей у павільйоні.

  Таблиця 2. Критерії оцінювання  другого етапу конкурсу
  Відповіді оцінюються за такими критеріями:

  180-200 балів      Впевнені відповіді на поставлені запитання. Безпомилкове формулювання основних положень фізики у розділах "Оптика", "Світло", "Електрика". Досконалий аналіз творчості видатних кінофотомитців.
  150-179 балів    Надані чіткі відповіді на питання за переліком, але допущені 1-2 помилки. Розуміння основних законів фізики у розділах "Оптика", "Світло", "Електрика", але не чітке формулювання теоретичних положень. Загальна обізнаність в галузі історії та теорії кінофотопроцесів, але невміння виділити характерні риси творчості видатних кінооператорів.
  120-149 балів     Відсутність конкретних відповідей на запитання, що подані у переліку. Лише загальна уява про основні історичні та сучасні процеси розвитку кінофотомистецтва. Невпевнені відповіді на запитання щодо розділів курсу фізики у розділах "Оптика", "Світло", "Електрика", та фотографічних процесів і матеріалів.
  101-119 бали     Відсутність загальних знань у галузі фотопроцесів і матеріалів. Відсутність знань основних положень у розділах курсу фізики у розділах "Оптика", "Світло", "Електрика". Відсутність загальних знань з історії і розвитку кіно і фотомистецтва.


  Додаток 1
  Питання до творчого конкурсу за освітньою програмою "Кіно-, телеоператорство"
  1. Схема фотографічного процесу на галогеносрібних сухих желатинових шарах.
  2. Камера-абскура, опис дії камери-абскура.
  3. Документальна сутність фотографії.
  4. Світлочутливість фото та кіноплівок.
  5. Одержання оптичного зображення у фотоапараті.
  6. Образотворчі засоби фотомистецтва. Приведіть приклади зі своїх фоторобот.
  7. Фотографічна камера і її основні вузли.
  8. Про узагальнення і типізації в мистецтві.
  9. Основні періоди розвитку фотографії.
  10. Отримання зображення за цифровою технологією.
  11. Око людини і властивості зору. Подібність і відмінність із фотографічними системами.
  12. Передача простору при зйомці. Перспектива зображення у фотографії.
  13. Застосування світлофільтрів при зйомці на ч/б плівку.
  14. Формати фотографічних апаратів. Їхні достоїнства і недоліки.
  15. Жанри в мистецтві фотографії.
  16. Кут поля зору об'єктива. Творчі можливості при використанні оптики з різними фокусними відстанями.
  17. Джерела світла у фотографії. Спектральний склад, використання при зйомці.
  18. Передача об'єму на фотознімку.
  19. Нісефор Н'єпс та його метод отримання зображення.
  20. Поняття "композиція фотографічного знімка".
  21. Експозиція. Експонометри, способи заміру світла при фотозйомці.
  22. Колірна температура світла.
  23. Точка зйомки і її вплив на виразність знімка.
  24. Дагер. Винайдення процесу отримання зображення.
  25. Світлофільтри і їх використання при чорно-білій і кольоровій фотозйомці.
  26. Портретна зйомка зі штучним освітленням.
  27. Роздільна здатність об'єктива.
  28. Які оптичні прилади ви знаєте. Принцип їх дії.
  29. Поняття "ефект освітлення" (приклад з Ваших робот).
  30. Освітлення об'єкта зйомки як один із зображувально-виразних прийомів фотографії.
  31. Передача перспективи довгофокусною та ширококутною оптикою.
  32. Художньо-образотворчі можливості фотографії.
  33. Кольорові об'єкти. Кольорові співвідношення об'єкта та фона.
  34. Художній образ і засіб його вираження.
  35. Експозиція та способи її визначення.
  36. Матриці цифрової фотокамери. Типи та основні характеристики.
  37. Життєвість і виразність фотографічного знімка.
  38. Контраст освітлення і інтервал яскравостей об'єкта. Можливості тонопередачі об'єктів.
  39. Дисперсія світла. Практичне застосування цього явища.
  40. Передача фактур на фотознімку і структура фотозображення.
  41. Оптична сенсибілізація фотографічних шарів. Гіперсенсибілізація. Десенсибілізація.
  42. Основні кольори та їх характеристика. Способи змішування кольорів.
  43. Винахід і історія розвитку кольорової фотографії.
  44. Основні характеристики кольору, триколірна теорія зору, способи одержання кольору, будова кольорових фотоматеріалів.
  45. Основні види світла і прийоми освітлення об'єкта зйомки.
  46. Основні характеристики фотографічного об'єктива.
  47. Баланс білого, світлочутливість, динамічний діапазон у цифрової фотокамери.
  48. Світлотіньове і світлотональне освітлення при зйомці.
  49. Види фотографічних об'єктивів.
  50. Вибір оптики та негативних матеріалів при портретній зйомці.
  51. Репортаж. Особливості зйомки.
  52. Особливості зйомки довгофокусними і короткофокусними об'єктивами.
  53. Композиція кадру при портретній зйомці.
  54. Глибина різкозображуваного простору.
  55. Дифузійні світлофільтри.
  56. Натюрморт у фотографії, композиція, освітлення.
  57. Архітектурна фотозйомка. Вибір точки зйомки, освітлення.
  58. Варіанти побудови зображення двояковипуклою лінзою.
  59. Елементарні поняття про прилади для кіно-фотоосвітлення.
  60. Освітлення при портретній зйомці.
  61. Ракурс. Точка зйомки.
  62. Компенсаційні світлофільтри.
  63. Роль фону та його освітлення при портретній зйомці.
  64. Аберації простої лінзи.
  65. Природа світла. Світлові величини і одиниці.
  66. Варіанти побудови зображення простою лінзою.
  67. Закони геометричної оптики.
  68. Поляризація світла. Поляризаційні світлофільтри у фотографії.
  69. Робота та потужність електроструму.
  70. Постійний електричний струм. Електричне коло. Електричний опір. Закон Ома для ділянки електричного ланцюга.
  71. Око як оптична система.
  72. Лінза. Фокусна відстань лінзи. Побудова зображення в лінзі, що збирає.
  73. Радіоактивність. Альфа-, бета- і гама- випромінювання.
  74. Як можна виміряти силу струму, що проходить через резистор, напругу на резисторі, розрахувати опір цього резистора?
  75. Яким образом можна розрахувати потужність електричної лампочки? Які прилади для цього необхідні?
  76. Види з'єднання провідників. Формули розрахунків основних параметрів цих з'єднань.
  77. Напівпровідники. Напівпровідникові прилади.
  78. Вільні і вимушені електромагнітні коливання. Коливальний контур. Перетворення енергії при електромагнітних коливаннях.
  79. Електромагнітне поле. Електромагнітні хвилі. Хвильові властивості світла. Різні види електромагнітних випромінювань і їх практичне застосування.
  80. Квантові властивості світла. Фотоефект і його закони. Застосування фотоефекта в техніці.
  81. Механічні хвилі: поширення коливань у пружних середовищах; поперечні або поздовжні хвилі; довжина хвилі; зв'язок довжини хвилі зі швидкістю її поширення і періодом (частотою); властивості хвиль; звукові хвилі.
  82. Світло як електромагнітна хвиля. Швидкість світла. Інтерференція світла: досвід Юнга; кольори тонких плівок.
  83. Дифракція світла: явище дифракції світла; явища, спостережувані при пропущенні світла через отвори малих розмірів; дифракція на малому отворі і від круглого екрана. Дифракційні ґрати.
  84. Лінзи; формула тонкої лінзи; оптичні прилади.
  85. Дисперсія і поглинання світла; спектроскоп і спектрограф. Різні види електромагнітних випромінювань і їх практичне застосування.


  Література для вступників

  1. Общий курс фотографии  Шахрова М.М. - К., 1976.
  2.Дыко Л. - Основы композиции в фотографии. 2-е изд. М., Высшая школа, 1988.
  3. Дыко Л. - Беседы о фотомастерстве. 2-е изд. М.,Искусство,1977.
  4. Митчелл Э. Фотография. М., Мир, 1988.
  5. Гонт Л. - Экспозиция в фотографии. М., Мир, 1988.
  6. Ли Фрост Черно-белая фотография. М., Арт-Родник, 2004.
  7. Иванов-Алилуев С. Фотосъемка пейзажа. - М., 1958.
  8. Ильин Р. Фотографирование при естественном освещении. - М., 1970.
  9. Соколов А., Ногин П. Фотоаппаратура и оптика. - М., 1968.
  10. Морозов С. - Творческая фотография. М., Планета, 1985.
  11. Волков-Ланит Л. - Искусство фотопортрета. З-е изд. М, Искусство, 1987.
  12. Симонов А. Фотосъемка. - М, 1977.
  13. Симонов А. Фотографирование при искусственном освещении. - М., 1959.
  14. Фізика /програма середньої школи/. Розділи: оптика, світло, електрика.