Про лабораторію

Міжкафедральна навчальна медіалабораторія є структурним підрозділом Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вона була створена в 2017 році, шляхом об'єднання чотирьох кафедральних лабораторій.

Студія кіно-, телемистецтва

Студія кіно-, телемистецтва

До складу лабораторії входять:

- Студія кіно-, телемистецтва, >>>
- Телевізійна студія, >>>
- Радіостудія, >>>
- Відеомонтажні апаратні,
- Компьютерний клас

Основні цілі і завдання лабораторії:

1.  Організаційне, технічне, навчально-методичне забезпечення виробництва навчальних аудіовізуальних робіт студентами різних спеціалізацій Інституту журналістики, які є невід'ємною частиною освітнього процесу.

2.  Проведення лабораторно-практичних занять, згідно з діючими навчальними планами.

3. Створення умов для проходження практик студентами.

4. Консультаційне забезпечення виконання творчих, дипломних робіт, наукових досліджень з питань журналістики і аудіовізуального мистецтва і виробництва.

5. Отримання студентами практичних професійних навичок у реалізації художньо-творчих завдань, набуття кваліфікації, необхідної для самостійної професійної діяльності у сфері тележурналістики та аудіовізуального мистецтва і виробництва.

6. Створення належних та ефективних умов на сучасному науково-технічному рівні для проходження стажування працівників інших навчальних закладів..

7. Технічне забезпечення виробництва аудіовізуальної продукції для потреб університету та зовнішніх замовників.

8. Організаційно-практична робота щодо обліку, оновлення, збереження у належному технічному стані матеріально-технічної бази лабораторії, обладнання, комп'ютерної техніки, приладів, ліцензованих програм.

    У приміщеннях лабораторії проходять практичні аудиторні заняття студентів різних спеціальностей Інституту журналістики, на яких студенти відпрацьовують навички роботи у телевізійних студіях та радіостудії, опрацьовують на практиці теоретичні знання щодо використання різноманітної відео і аудіотехніки, освітлювальних приладів та іншою допоміжної техніки.

Новини університету Шевченка      
На базі лабораторії здійснюється постійне виробництво телепрограми "НОВИНИ університету Шевченка", яка є спільним проектом кафедри телебачення і радіомовлення та кафедри кіно-, телемистецтва.

     Обладнання лабораторії використовується як наочні посібники на теоретичних лекційних заняттях. В лабораторії є музей різного фото-, кіно-, аудіо- і телеобладнання, яке допомагає викладачам у викладанні дисциплін, пов'язаних з вивченням кіно-, телетехніки.

     В лабораторії здійснюється фото- і відеозйомка різних заходів, які проходять в університеті: "Журналістська весна", "Міс Інституту журналістики", "Свято першокурсника" та інші; проводились відеозйомка і монтаж лекцій викладачів Інституту,

- зйомка і монтаж двох циклів відеолекцій для онлайн-курсів Prometheus,

- зйомка і монтаж рекламних роликів для видавництва "Грамота";


 

 

 

- виробництво відеофільму про Київський інститут Конфуція, тощо.


На базі медіалабораторії здійснюється виробництво Відеокаталогу наукових керівників «SuperDOC».


Знімальний павільйон студії кіно-, телемистецтва
Міжкафедральна навчальна медіалабораторія Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Телевізійна студія
Режисерська апаратна
Режисерська апаратна
Відеомонтажна
Відеомікшер Panasonic AG-HMX100P
Відеокамера Panasonic AG-AF104ER
Знімальний павільйон лабораторії
Знімальний павільйон лабораторії
Знімальний павільйон лабораторії
Адреса: Україна, м. Київ, 04119,
вул. Юрія Іллєнка, 36/1, кім. 130.
тел.: 481-45-78
Міжкафедральна навчальна медіалабораторія